సినిమా

⚡కొడుకు ట్రోలింగ్‌పై ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

By Hazarath Reddy

ఎలా అయితే ఏంటీ వాడు జనాల్లోకి వెళ్లాడు. వాళ్లు తిట్టుకుంటున్నారా? పోగుడుతున్నారా? పక్కన పెడితే జనాలకు వాడు తెలియాలని చెప్పాను. తర్వాత వాళ్ల ఇష్టం. వాడు బాగా చేస్తే బాగా చేశాడంటారు.

...

Read Full Story