విద్య

⚡పదోతరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి, చెక్ చేసుకోండి

By Hazarath Reddy

పదో తర‌గతి వార్షిక పరీ‌క్షల ఫలి‌తాలు విడు‌దల అయ్యాయి. జూబ్లీ‌హి‌ల్స్‌‌లోని ఎంసీ‌ఆ‌ర్‌‌హె‌చ్చా‌ర్డీలో విద్యా‌శాఖ మంత్రి పీ సబి‌తా‌ఇం‌ద్రా‌రెడ్డి ఫలితాలను విడుదల చేశారు. విద్యా‌ర్థులు తమ ఫలి‌తా‌లను www.bse.telangana.gov. in, www.bseresults.telangana.gov.in, లోచూడ‌వచ్చు.

...

Read Full Story