వార్తలు

⚡అమర్‌ జవాన్‌ జ్యోతి విలీనం పూర్తి, విపక్షాల అభ్యంతరాల మధ్యనే పూర్తి చేసిన కేంద్రం

By Naresh. VNS

ఐదు దశాబ్దాల తర్వాత ఇండియన్‌ గేట్‌ వద్ద ఉన్న అమర్‌ జవాన్‌ జ్యోతిని (Amar Jawan Jyoti flame) నేషనల్ వార్ మెమోరియల్(National War Memorial) వద్ద విలీనం చేశారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం విలీన ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. అయితే అమర్‌ జవాన్‌ జ్యోతి (Amar Jawan Jyoti flame)ని కొంతమేర మాత్రమే విలీనం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

...

Read Full Story