వార్తలు

⚡చెల్లిని ప్రేమించాడని మర్మాంగాన్నే కోసేశారు

By Hazarath Reddy

బీహర్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తమ గ్రామంలోని యువతిని ప్రేమించాడనే కోపంతో.. యువకుని పట్ల కొందరు అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. అతని ప్రైవేట్ భాగాన్ని (cutting off the private part ) కోసేశారు.

...

Read Full Story