వార్తలు

⚡తగ్గేదేలే అంటూ అమాయకుడిని చంపేశారు

By Hazarath Reddy

జనాల మీద సినిమాల ప్రభావం ( Inspired by gangster films) ఎంతలా ఉంటుందో ఈ దారుణ ఘటనే ప్రత్యక్ష్య సాక్ష్యం. దేశ రాజధాని పరిధిలో జరిగిన ఓ నేరంలో పోలీసులకు విస్తుపోయే విషయాలు తెలిశాయి.

...

Read Full Story