వార్తలు

⚡ఏడాది లోపు మనవడిని ఇవ్వండి, లేదా రూ. 5 కోట్లు చెల్లించండి

By Hazarath Reddy

సివిల్ కోర్టుకెక్కిన కేసుల్లో ఆసక్తికర కేసు ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏడాదిలోగా మనవడిని లేదా మనవరాలిని తన చేతిలో పెట్టకపోతే రూ.5కోట్లు ఇవ్వండి (Grandchild within a year or Rs 5 crore) అంటూ కొడుకు కోడలికి తల్లి స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

...

Read Full Story