వార్తలు

⚡కొండ చిలువను నమిలేసిన ఆవు

By Hazarath Reddy

జార్ఖండ్‌లోని డాల్తోన్‌గంజ్‌లో ఫిబ్రవరి 26, ఆదివారం నాడు దాని షెడ్‌లో నాలుగు అడుగుల పొడవున్న కొండచిలువను నమిలేస్తున్న ఆవును (Cow Chews on Four-Foot-Long Python) చూసిన వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోయాడు. పామును పట్టుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు పాము శరీరం ఆవు నోటి నుండి వేలాడుతూ ఉంది.

...

Read Full Story