వార్తలు

⚡ఈ మామిడి పండు ధర కిలో రూ.2.70 లక్షలు

By Hazarath Reddy

మీరు మామిడి పండ్లలో అత్యుత్తమమైన వాటిని రుచి చూశారని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు ఓ సారి ఈ పండు గురించి ఆలోచించాల్సిందే. జపాన్ కు చెందిన మియాజాకి పండు గురించి తెలిస్తే మాత్రం మీరు షాక్ తో పాటు ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం.

...

Read Full Story