వార్తలు

⚡Astrology: జూలై 13 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే,

By Krishna

శుక్రుడు శుభప్రదంగా ఉన్నప్పుడు లక్ష్మి కూడా ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని అందిస్తుంది. లక్ష్మిని సంపదల దేవత అంటారు.

Read Full Story