వార్తలు

⚡ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా మనీ ప్లాంట్‌ మొక్క పెంచకండి

By Hazarath Reddy

వాస్తు ప్రకారం, మనీ ప్లాంట్‌ను నాటేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి లేకుంటే మీరు ఆర్థికంగా నష్టపోతారు. ప్రజలు ఎక్కువగా ఇంట్లో లేదా ఆఫీసులో మనీ ప్లాంట్‌ను (money plant in your home) నాటుతారు. మొక్కలు మీ ఇంటిని అందంగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా నాటడం కూడా సులభం. ఈ మొక్కకు ఎక్కువ శ్రద్ధ అవసరం లేదు.

...

Read Full Story