ఈవెంట్స్

⚡ఈ సంవత్సరం నాగ పంచమికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

By Krishna

శ్రావణ మాసంలో వచ్చే పండుగలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ మాసంలో నాగ పంచమి పండుగను జరుపుకుంటారు. నాగేంద్రుడికి అంకితం చేయబడిన ఈ పండుగను హిందూమతంలో వైభవంగా జరుపుకుంటారు.

...

Read Full Story