ఈవెంట్స్

⚡గజలక్ష్మీ రాజయోగం ప్రారంభం అవగానే ఈ 3 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే

By sajaya

మే 19న వృషభ రాశిలోకి మహిమకు గుర్తుగా ఉన్న శుక్రుడు ప్రవేశించి గజలక్ష్మి రాజ్యాన్ని సృష్టిస్తాడు. గురు, శుక్ర గ్రహాలు మధ్య, ముఖాముఖీ లేదా మొదటి, నాల్గవ, సప్తమ గృహాలలో ఉన్నప్పుడు గజలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.

...

Read Full Story