ఈవెంట్స్

⚡18 సంవత్సరాల తర్వాత, ఈ రెండు గ్రహాలు మీనరాశిలో కలిసి ఉన్నాయి

By sajaya

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు మార్చి 7న మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. మీనరాశిలో బుధుడి సంచారం రాహువు, బుధ గ్రహాల కలయికను సృష్టిస్తుంది. ఇది 2006లో జరిగిందని, ఇప్పుడు అది 2024లో మార్చి 7న జరుగుతుంది. బుధుడు శుభ గ్రహాలలో లెక్కించబడుతుంది.

...

Read Full Story