ఈవెంట్స్

⚡రేపు అంటే నవంబర్ 21న అక్షయ నవమి పండగ

By ahana

అక్షయ నవమి పండుగ ఉసిరి సంబంధమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అక్షయ నవమిని ఉసిరి నవమి అని కూడా అంటారు. ఈసారి అక్షయ నవమి నవంబర్ 21న అంటే రేపు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, అక్షయ నవమి పండుగను కార్తీక శుక్ల పక్షం తొమ్మిదో తేదీన జరుపుకుంటారు.

...

Read Full Story