ఈవెంట్స్

⚡Astrology: ఏప్రిల్ 25న మేష రాశిలో బుధుడు, సూర్యుడి ప్రవేశంతో బుదాధిత్య యోగం ప్రారంభం..

By sajaya

బుధుడు, మేధస్సు , తార్కిక శక్తికి బాధ్యత వహించే గ్రహం , శక్తి , గౌరవానికి బాధ్యత వహించే గ్రహం సూర్యుడు కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ రాజయోగం మేషరాశిలో ఏర్పడబోతోంది. 3 రాశుల వారు ఈ రాజయోగం నుండి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు , అపారమైన విజయాన్ని పొందుతారు. ఈ 3 రాశుల గురించి తెలుసుకుందాం.

...

Read Full Story