ఈవెంట్స్

⚡కుబేరుడు కర్కాటక రాశితో సహా ఈ 3 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు...కోటీశ్వరులు అవుతారు.

By sajaya

గురుగ్రహం మే 1 బదిలీ అవుతుంది. ఈ సమయంలో గురుగ్రహం మేషరాశిలో ఉంటాడు. మే 1, 2024న గురుగ్రహం సంచరించి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. 12 సంవత్సరాల తరువాత, గురుగ్రహం వృషభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు , ఈ పరిస్థితి మొత్తం 12 రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

...

Read Full Story