ఈవెంట్స్

⚡ఈ 5 రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి...

By sajaya

బుధుడు ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 10:23 గంటలకు ఉదయించబోతున్నాడు, దాని ప్రభావం 5 రాశులకు అశుభకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ రాశుల గురించి తెలుసుకుందాం.

...

Read Full Story