ఈవెంట్స్

⚡Astrology: ఏప్రిల్ 3 నుంచి నీచభంగ యోగం ప్రారంభం..

By sajaya

ఏప్రిల్ 3 అంటే నేడు చంద్ర దేవుడు విశాఖ నక్షత్రం తర్వాత అనురాధ నక్షత్రంతో పాటు వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం చంద్రుడు మరియు అంగారకుడి మధ్య ఈ చంద్రుని సంచారం కారణంగా, చతుర్థి దశమ యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

...

Read Full Story