ఈవెంట్స్

⚡ఈ 5 రాశుల వారికి మహా లక్ష్మీ దేవి కృపతో డబ్బు బాగా కలిసి వస్తుంది..

By sajaya

జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, శని ఇప్పటికే కుంభరాశిలో కూర్చున్నాడు, ఇక్కడ మార్చి 7 ఉదయం 10:33 గంటలకు, శుక్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు, మకర సంక్రాంతిలో తన ప్రయాణాన్ని ఆపివేస్తాడు. అందువలన, కుంభరాశిలో శని శుక్రుడు కలయిక ఉంది. శని కుంభ రాశికి అధిపతి అటువంటి పరిస్థితిలో, శుక్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడం సంయోగం ఏర్పడడం చాలా రాశులకు శుభసూచకం.

...

Read Full Story