ఈవెంట్స్

⚡Astrology: ఏప్రిల్ 25 నుంచి మేషరాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం...

By sajaya

జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఏప్రిల్ 25న శుక్రుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. మేషరాశిలో శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల మొత్తం 4 రాశుల వారు ఎంతో ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. అదృష్టం ఈ రాశులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది మరియు పురోగతికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రాశుల గురించి తెలుసుకుందాం.

...

Read Full Story