ఈవెంట్స్

⚡ఈ 5 రాశుల వారికి నూతన గృహం, వాహనంతో పాటు ఆకస్మిక ధనయోగంతో డబ్బే డబ్బు..

By sajaya

శుక్రుడు ఏప్రిల్ 25న మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుని రాశిలో ఈ మార్పు ఐదు రాశులపై విస్తృత ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ అవకాశాలను పరిశీలిస్తే, ఐదు రాశుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

...

Read Full Story