ఈవెంట్స్

⚡ రేపే మాఘ బుధవారం, ఈ పనులు చేస్తే, మహా గణపతి ఆగ్రహానికి గురై నట్టింట్లో దరిద్రం

By kanha

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి రోజు ఏదో ఒక దేవత లేదా గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. సోమవారం శివునికి అంకితమైనట్లే. మంగళవారం హనుమాన్ జీకి సంబంధించినది. అదేవిధంగా, బుధవారం గణేశుడుకి సంబంధించినది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధవారం నాడు కొన్ని పనులు చేయడం నిషిద్ధం. బుధవారం ఏ పనులు చేయకూడదో తెలుసుకోండి.

...

Read Full Story