ఈవెంట్స్

⚡Guru Purnima 2022: గురు పౌర్ణమి ఏ తేదీన జరుపుకోవాలి, ఈ సారి ఏర్పడేది, మహా గురు పౌర్ణమి

By Krishna

జూలై 13న గురు పూర్ణిమ జరుపుకుంటారు. జ్యోతిష్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం గురు పూర్ణిమ ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఈ రోజున 4 రాజ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.

...

Read Full Story