ఈవెంట్స్

⚡దిష్టి తగలకుండా, ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించండి..

By Krishna

నరదృష్టి తొలగిపోవాలంటే.. వారానికి ఓసారి రాళ్ల ఉప్పును స్నానం చేసే నీటిలో కలిపి స్నానం చేస్తే నరదృష్టి అంటే కంటిదృష్టి దూరమవుతుంది. శారీరక అలసట వుండదు. సోమరితనం పరారవుతుంది.

...

Read Full Story