ఈవెంట్స్

⚡శ్రావణ మాసంలో ఈ నాలుగు తప్పులు చేయద్దు

By Krishna

శ్రావణ మాసంలో శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం చాలా ఫలవంతమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది. లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో సంపదలు, ఆస్తిపాస్తులు లభిస్తాయి. శుక్రవారం కూడా శుక్ర గ్రహానికి అంకితం చేయబడింది. ఈ రోజున ప్రారంభించిన శుభ కార్యాలు రుజువు అవుతాయని నమ్ముతారు.

...

Read Full Story