ఈవెంట్స్

⚡ శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున మీ రాశి ప్రకారం ఈ మంత్రాలను పఠించాలి

By Krishna

జన్మాష్టమి రోజున రాశి ప్రకారం మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల శ్రీకృష్ణుని విశేష అనుగ్రహం కలుగుతుంది. భక్తుల కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి.

Read Full Story