ఈవెంట్స్

⚡నేడు అంతర్జాతీయ ముద్దులు దినోత్సవం,

By Krishna

అంతర్జాతీయ ముద్దుల దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూలై 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు యువ జంటలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది, ఇది వారిని ప్రేమికుల దినోత్సవం రోజులకు తీసుకువెళుతుంది,

...

Read Full Story