ఈవెంట్స్

⚡కామద ఏకాదశికి సంబంధించిన పురాణ కథ

By Vikas M

ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 19న కామద ఏకాదశి, దమన ఏకాదశి జరుపుకోనున్నారు. ఇది చైత్ర మాసం శుక్ల పక్షం రోజున వస్తోంది. ఈ రోజున ఉదయాన్నే స్నానమాచరించి పరిశుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి లక్ష్మీనారాయణులను పూజించాలి. వ్రతం ఆచరించడం వల్ల సకల దుఃఖాలు నశించి సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని ప్రతీతి.

...

Read Full Story