ఈవెంట్స్

⚡ ఈ మంత్రం చదివితే చాలు డబ్బులు వాటంతట అవే వస్తాయి..

By ahana

ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. శివుని స్తుతిలో ఇటువంటి అనేక మంత్రాలు వివరించబడ్డాయి.

...

Read Full Story