ఈవెంట్స్

⚡మహాశివరాత్రి 2024 పండగ ఏ తేదీన జరుపుకోవాలి...

By sajaya

మహాశివరాత్రి పండుగ ప్రతి సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసంలో జరుపుకుంటారు. మహాశివరాత్రి రోజున శివుడిని పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. మహాశివరాత్రి రోజున శివభక్తులు శివలింగానికి జలాభిషేకం చేస్తారు. మహాశివరాత్రి రోజున శివుడిని అన్ని దశల్లో పూజిస్తారు. కాబట్టి 2024 సంవత్సరంలో మహాశివరాత్రి ఎప్పుడు, మహాశివరాత్రి పూజా సమయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

...

Read Full Story