ఈవెంట్స్

⚡ఇంట్లో వాస్తు దోషం ఉందని భయపడుతున్నారా, అయితే వెంటనే ఈ చిత్రం తగిలించండి

By Krishna

భారతీయ వాస్తు శాస్త్రంలో కామధేను ఆవు విగ్రహానికి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. కామధేను గోవు తన దూడతో ఎక్కడ నివసిస్తుందో, ఆ ఇల్లు ఆనందంతో నిండి ఉంటుందని శాస్త్రాలలో వర్ణించబడింది.

...

Read Full Story