ఈవెంట్స్

⚡Astology: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని ప్రభావంతో ఈ మూడు రాశులకు మహారాజయోగం, పట్టిందల్లా బంగారమే,

By Krishna

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధ గ్రహం, శుక్ర గ్రహం మధ్య స్నేహ భావం ఉంది. అదే సమయంలో 30 సంవత్సరాల తర్వాత, శని గ్రహం దాని అసలు స్థానం అయిన త్రిభుజం గుర్తులోకి జూలై 13న ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీని కారణంగా, 3 రాశుల సంచార జాతకంలో మహాపురుష రాజ యోగం ఏర్పడుతోంది.

...

Read Full Story