ఈవెంట్స్

⚡Saturn will move in reverse in June time is heavy for these zodiac signs

By Krishna

ప్రస్తుతం శనిగ్రహం కుంభరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఏప్రిల్ 29న శనికి రాశి మార్పు జరిగింది. ఇప్పుడు 5 జూన్ 2022న శని తిరోగమన స్థితిలో ఉండబోతుంది. శని 141 రోజుల పాటు రివర్స్‌లో కదులుతుంది మరియు అక్టోబర్ 23న సంచరించనుంది. శని తిరోగమనం అన్ని రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.

...

Read Full Story