ఈవెంట్స్

⚡ జూన్ 17 నుంచి ఈ మూడు రాశుల వారికి రాజయోగం ప్రారంభం

By kanha

జూన్ 17 రాత్రి 10:48 నుండి నవంబర్ 4 వరకు శని తిరోగమనంలో ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, అనేక రాశులకు చెడు సమయాలు ప్రారంభమవుతాయి, అయితే శని యొక్క వ్యతిరేక కదలిక శష రాజ్యయోగాన్ని సృష్టించబోతోంది. మూడు రాశుల వారికి ఇది చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

...

Read Full Story