ఈవెంట్స్

⚡స్త్రీలు స్నానం చేసిన వెంటనే ఇలా చేయకూడదు,

By Krishna

వివాహిత స్త్రీ కొన్ని ఆచారాలను పాటించాలి. వివాహానంతరం నుదుటన కుంకుమ బొట్టు ఉంచడం హిందూ సమాజంలో చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. వివాహిత స్త్రీ కుంకుమ ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. వాస్తు శాస్త్రాల ప్రకారం, కుంకుమ దీర్ఘాయువు , భర్త , ఆనందం , శ్రేయస్సును సూచిస్తుంది.

...

Read Full Story