ఈవెంట్స్

⚡శనివారం రాశి ఫలితాలు ఇవే, ఈ రాశుల వారు అనవసరమైన గొడవల జోలికి వెళ్లవద్దు

By Krishna

జ్యోతిషశాస్త్రంలో బుధుడు మరియు సూర్యుని కలయిక చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సమయంలో సూర్యుడు మిథునరాశిలో కూర్చున్నాడు. ఈరోజు అంటే జూలై 2న బుధుడు కూడా మిథునరాశిలో కూర్చున్నాడు.

...

Read Full Story