ఈవెంట్స్

⚡ఈ 5 రాశుల వారికి కెరీర్ విజయం, వ్యాపారంలో లాభం,

By kanha

సూర్యుడు చంద్రునికి ఇష్టమైన నక్షత్రం రోహిణికి వెళ్లడం అన్ని రాశిచక్ర గుర్తుల జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కానీ, సూర్యుని , ఈ సంచారము 5 రాశుల వారికి చాలా అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఈ సమయంలో వారికి మంచి కెరీర్ అవకాశాలు లభిస్తాయి. రోహిణి నక్షత్రంలో సూర్యుడు రావడం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో చూద్దాం.

...

Read Full Story