ఈవెంట్స్

⚡ఆగస్టు 17 నుంచి ఈ మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం ప్రారంభం

By Krishna

సింహరాశి సూర్యుని రాశి, అంటే సూర్యుడు ఈ రాశికి అధిపతి. సూర్యుడు తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించిన ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై ఏదో ఒక రూపంలో కనిపిస్తుంది. కొంతమందికి ఇది హానికరం అయితే, కొంతమంది దాని అద్భుతమైన ప్రయోజనాన్ని చూస్తారు. సూర్యుడి రాశి మార్పు వల్ల లాభపడే ఆ 4 రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి...

...

Read Full Story