ఈవెంట్స్

⚡Astrology: ఈ రాశుల వారు ముత్యపు ఉంగరం ధరిస్తే తిరుగేలేదట,

By Krishna

జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడు బలహీనపడినప్పుడు ఆ ప్రభావం మనపై పడకుండా ముత్యాలు కాపాడతాయి. అలాగే వాటిని ధరించిన వారికి శాంతిని కూడా కలిగిస్తాయి.

...

Read Full Story