ఈవెంట్స్

⚡వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు తెలిపే కోట్స్

By Hazarath Reddy

ప్రతి సంవత్సరం మాఘమాసంలోని శుక్ల పక్షం ( వసంతపంచమి) ఐదవ రోజున వసంత పంచమి పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున జ్ఞాన, కళ మరియు సంగీతానికి దేవత అయిన సరస్వతిని పూజిస్తారు. వసంత పంచమి రోజున పాఠశాలల్లో సరస్వతీ పూజను కూడా నిర్వహిస్తారు.

...

Read Full Story