ఆరోగ్యం

⚡లాలాజలంతో ఈ టెస్ట్ చేస్తే చాలు క్యాన్సర్ ఉందో లేదో చెప్పేయొచ్చు

By sajaya

క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన లేని మహిళలు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు చాలా గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ, ఇప్పటికీ మహిళల విషయానికి వస్తే, ఎక్కడో సమాచార లోపం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం రొమ్ము క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం

...

Read Full Story