ఆరోగ్యం

⚡జొన్న రొట్టెలో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

By Hazarath Reddy

జొన్న రొట్టె.. ఒకప్పుడు పేదలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే ఆహారం. వరి అన్నం పాపులర్ అయ్యాక అందరూ జొన్నల వినియోగం తగ్గించారు. అయితే ఈ మధ్య జొన్న అందరి ఆహారం అయింది. రోడ్డు పక్క కట్టెల పొయ్యిపై తయారు చేసే ఈ రొట్టెలను (jowar ki roti) చాలామంది లొట్టలు వేసుకుని తింటున్నారు. తెలంగాణ పల్లెల్లో ఇప్పటికీ చాలా ఇళ్లల్లో ఆహారంగా తీసుకునేది జొన్న రొట్టెనే అంటే అతిశయోక్తి కాదు.

...

Read Full Story