ఆరోగ్యం

⚡విరేచనాలు తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలు

By Hazarath Reddy

సాధారణంగా లూజ్ మోషన్ రెండుమూడు రోజుల వరకు ఉంటుంది. ఇవి తగ్గేందుకు (Health Tips Stop Loose Motions) మనం గృహ చిట్కాలు పాటించినా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. అల్లం అనేక వ్యాధులకు చికిత్స చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక అద్భుత మసాలా. ఇది అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది.

...

Read Full Story