ఆరోగ్యం

⚡Health Benefits of Spiny Gourd : బోడ కాకర కాయలను ఇలా తీసుకుంటే జబ్బులు దూరం

By Krishna

కూరగాయ పంటల్లో విశిష్ట ఔషద గుణాలు, పోషక విలువలు కలిగిన కూరగాయ బోడకాకర. ఒకప్పుడు అడవులు, తుప్పల్లో సహజసిద్ధంగా పెరిగిన బోడ కాకర ఆరోగ్య ఖని అనే చెప్పాలి.

...

Read Full Story