ఆరోగ్యం

⚡వీర్య స్కలనం ద్వారా మంచి నిద్ర పడుతుందట

By Hazarath Reddy

తరచుగా స్కలనం చేయడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయని కొన్ని ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయి. పరిశోధకులు స్కలనం.. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి , స్పెర్మ్ నాణ్యతను ప్రభావితం చేయడానికి, నిద్ర ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి లింక్ చేసారు.

...

Read Full Story