ఆరోగ్యం

⚡స్పెర్మ్ కౌంట్ తగ్గుతుందని భయపడుతున్నారా,

By Krishna

పురుషుల వీర్యంలో శుక్రకణాలు లేదా స్పెర్మ్ కౌంట్ తగ్గిపోవడం వల్ల, అతని మహిళా భాగస్వామి గర్భవతి అయ్యే అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది. ఒక ఆరోగ్యవంతుడైన వ్యక్తి తన వీర్యంలో మిల్లీలీటర్‌కు 15 మిలియన్ల కంటే తక్కువ శుక్రకణాలు కలిగి ఉండాలి

...

Read Full Story