వైరల్

⚡ఆరు కాళ్లు, రెండు తలలతో జన్మించిన దూడ

By Hazarath Reddy

కొన్ని సార్లు చాలా విచిత్రమైన సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. అలాంటి వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వింతగా మారుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఏపీలో అలాంటి సంఘటనే చోటు చేసుకుంది.

...

Read Full Story