వైరల్

⚡మగాడి పురుషాంగం దగ్గర యోని కూడా ఉంది

By Hazarath Reddy

స్త్రీల మాదిరిగానే పురుషులకు కూడా యోని, గర్భాశయం మరియు ఫెలోపియన్ నాళాలు ఉంటాయని మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? మీరు నమ్మలేరు, కానీ ఇది నిజం. ఈ విషయం తెలుసుకున్న డాక్టర్లు కూడా షాక్ అయ్యారు.

...

Read Full Story