వైరల్

⚡పురుషాంగం మొక్కలను పీకేస్తున్న మహిళలు

By Hazarath Reddy

పురుషుడి ప్రైవేట్ పార్ట్ లా కనిపించే పెనిస్ ప్లాంట్ పై (Carnivorous Penis Plants) కంబోడియా మహిళల్లో క్రేజ్ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం దీనిపై ఆందోళన చెందుతోంది. ఈ అరుదైన మాంసాహార పురుషాంగం మొక్కలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం ( Cambodian Government) ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

...

Read Full Story