వైరల్

⚡ఆరేళ్ల తరువాత మళ్లీ కలుసుకున్న ప్రపంచంలో పొడవైన వ్యక్తి, పొట్టి మహిళ

By Hazarath Reddy

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పురుషుడు మరియు పొట్టి మహిళ USలో 6 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి కలుసుకున్నారు.ఇండిపెండెంట్‌లోని ఒక నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవాటి, పొట్టి వ్యక్తులు (World's Tallest Man And Shortest Woman) ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి కలుసుకున్నారు.

...

Read Full Story